Licenspaket

CEDOC Machine Supplier Edition

Nedan visas våra olika licenspaket för CEDOC Machine Supplier Edition. Priserna gäller för företag registrerade i Sverige.

Projektlicens

Fritt antal användare för en CE-märkning.
Vi erbjuder även månadsabonnemang. Vid månadsabonnemang, kontakta Cedoc för att få offert.


49 000 SEK

Användarlicens

12 månaders abonnemang för en eller flera användare.
Kontakta Cedoc för att få offert.Det finns en CEDOC för dig

CEDOC Machine Supplier Edition vänder sig till dig som tillverkar, bygger och levererar maskiner till slutkund. Oavsett om det är en standardmaskin eller ett projekt beställt av din kund så måste du CE-märka din leverans. Och helst tar du hjälp av CEDOC Machine Supplier Edition redan i designfasen, då blir det både enklare och billigare att säkerställa att din maskin lever upp till Maskindirektivet. 

Om du letar efter smidigaste sättet att CE-märka din maskin så är CEDOC Machine Supplier Edition din bästa vän. Vi har brutit ned det omfattande regelverket i EU:s Maskindirektiv till enkla frågor som du besvarar med lätthet eftersom du kan din maskin. Du sammanställer all dokumentation och skriver ut din EG försäkran, allt på ett och samma ställe. Behöver du leverera till ett annat land? Alla rapporter går att skriva ut på ett stort antal europeiska språk.

Kom igång med CEDOC Machine Supplier Edition

För att du snabbt ska få glädje av CEDOC har vi förberett ett tjänstepaket för att du effektivt ska komma igång. Vi har kunskaperna inom maskinsäkerhet och riskbedömning, utbildning i programvaran och tillämpliga standarder för dina leveranser. Kontakta oss för mer information om hur vi bäst hjälper dig igång.

Det här ingår i tjänstepaketet

  • Utbildning i CEDOC

  • Övningar och frågor

  • Personlig kontakt

  • Uppföljning och avstämningar

Kontakta Cedoc

Nästa utbildningstillfälle

  • 14 maj 2024

  • 4 juni 2024

  • 18 juni 2024

  • Online

Funktioner

Med CEDOC Machine Supplier Edition får du:

Inkluderar
Projektlicens
Användarlicens
Allt som behövs för att kunna CE-märka din maskin
Hela Maskindirektivet nedbrutet i enkla tydliga frågor
Användarstöd för delar av flera vanliga ISO-standarder
EG-Försäkran ”Declaration of Conformity” på flera språk
Löpande uppdateringar av både programvara och maskindirektiv
Intern kompetens på maskinsäkerhet
Snabbaste vägen att uppfylla lag- och kundkrav kring maskinsäkerhet

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.