GDPR och personuppgiftshantering

För oss på Cedoc är din personliga integritet viktig. Vi vill därför förklara för dig vilken typ av personuppgifter vi hanterar, hur vi samlar in, vad vi använder dem till och hur länge vi sparar dem.

Denna integritetspolicy omfattar alla tjänster Cedoc erbjuder. Vid förändring av vår hantering av dina personuppgifter informerar vi omgående på vår hemsida. Om en konflikt uppstår mellan detta dokument och villkor i något avtal mellan en kund och Cedoc, är avtalet överordnat.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Beroende på tjänst vi erbjuder kan de insamlade uppgifterna variera. Vanligtvis innebär det bland annat namn, fotografier, kontaktinformation som mailadress, telefon, adress, organisationsnummer och land. Vid de fall det finns lagkrav samlar vi även in födelsedatum eller personnummer.

Hur får vi in personuppgifterna

En del av dessa uppgifter kommer till oss direkt genom att du exempelvis köper en av våra tjänster eller prenumererar på nyhetsbrev, gör förfrågningar kring tjänster eller genom att inneha någon av de tjänster vi erbjuder. En del uppgifter kommer också till oss genom användandet av cookies på vår hemsida. I vissa fall kan vi även få uppgifter från tredje part, exempelvis genom att din arbetsgivare registrerar dig för någon utbildning.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi samlar enbart in uppgifter som vi behövs för att kunna genomföra tjänsten du efterfrågat. Vi kommer enbart att hantera dina personliga uppgifter efter samtycke eller då det är nödvändigt, som vid utfärdande av certifikat, lagkrav, myndighetskrav eller motsvarande legitima skäl. Vi behöver dina personliga uppgifter för en eller flera av nedanstående anledningar:

  • Vid bedömning och mottagande av kund, leverantör eller affärspartner
  • Vid utvecklande av tjänster
  • Vid slutsatser och utförande av överenskommelser med kunder, leverantörer och affärspartners
  • Vid kundvård och marknadsföring
  • Vid verksamhetsdrivande processer, intern ledning och rapportering
  • För att säkerställa hälsa, säkerhet, trygghet och integritet
  • För att följa gällande lagkrav.

Var dina personuppgifter lagras

Vi använder två huvudsakliga sätt att lagra dina personuppgifter: i våra interna databaser och i databaser online hos externa IT-leverantörer. Vi har en strikt säkerhetspolicy för att säkerställa tillförlitlig säkerhet för dina personliga uppgifter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

För många av våra tjänster är dina personuppgifter en del av en pågående process, vilket innebär att dina personuppgifter kommer att lagras tills processen avslutas. I samtliga andra fall kommer dina personuppgifter att tas bort utan fördröjning när de tjänat sitt syfte, så länge det inte finns lagstadgade krav på annan lagringstid.

Dina personuppgifter och andra parter

Generellt delar vi inte med oss av dina personuppgifter. Om det behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster, kan det innebära att tredje part kan få del av dina uppgifter.
Personliga uppgifter av känslig natur delas endast vid lagkrav.

Tillgång till dina uppgifter

Vi tillåter begränsad intern tillgång av dina uppgifter, och vi kräver att tredje part på ett likvärdigt sätt begränsar tillgången till dina personliga uppgifter genom att bedöma behov och rätt till tillgång. Detta gäller även våra leverantörer och tredje part som vi arbetar med.

Dina personliga rättigheter

Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), ger dig vissa rättigheter som respekteras av oss på Cedoc. Rättigheterna innefattar rätten att bli informerad om att personuppgifter samlas in, rättigheten att få tillgång till och att rätta dem ifall de inte är korrekta. Du har även rätt att under vissa förutsättningar som beskrivs i GDPR, kräva borttagande av dina personuppgifter eller begränsa användningen av dem.
Du har rätt att kräva utdrag av dina uppgifter. Läs mer om GDPR på datainspektionen.

Frågor om hur vi hanterar integritet

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål kring vår integritetspolicy hittar du kontaktvägar nedan.

Telefon: 0511-79 88 88
E-post: hello@cedoc.com

Cedoc AB

Att: Personuppgiftsansvarig
Vallgatan 40
53 237 Skara

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.