Systemkrav för CEDOC

Systemkrav

  • Operativsystem: Windows 10, Windows 11.
  • .NET Framework version: 4.5.2
  • Internminne: 500 MB
  • Hårddiskutrymme: 100 MB
  • Grafikupplösning: 1280 x 960 eller högre rekommenderas.
  • Övrigt: USB port med HID support (för hårdvarulås).

Abonnemang

Årlig licenskostnad faktureras enligt rullande 12 i förskott mot faktura (30 dagar netto). Uppsägning av abonnemanget ska ske senast tre månader innan nästa rullande 12-period är slut.

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.