AB Sigfrid Stenberg

AB Sigfrid Stenberg är en av Sveriges större maskindistributörer och erbjuder svensk industri ett brett utbud av maskiner, automation och tjänster. Men hur arbetar de för att uppnå en säker arbetsplats?

Mathias Holmqvist som är affärsområdeschef och säkerhetsexpert på Stenbergs berättar att de sedan länge tagit säkerheten och CE-märkningen på största allvar. Man har till exempel utarbetat en enklare checklista som alla projektledare och tekniker på företaget kan hantera, vilket innebär att en första kontroll efter en installation och/eller ombyggnad alltid genomförs.

Om det visar sig att en fördjupad riskbedömning behöver göras så använder sig Stenbergs av CEDOC, som genom en steg-för-steg-metod stödjer en riskbedömning och CE-märkning.

Finns det minsta tvivel på om en maskin eller installation inte är korrekt riskbedömd och CE-märkt, eller tveksamheter om en ombyggnad kräver en ny CE-märkning så tar Stenbergs kontakt med sin maskinleverantör.

Mathias framhäver att de inte bara vill vara specialister på maskiner, bearbetning och automation utan även på arbetsmiljö och säkerhet – allt för att deras kunder ska ha både en produktiv och säker arbetsmiljö.

”Riskbedömning och CE-märkning är en viktig del av en maskininstallation hos Stenbergs och vi anser att det är naturligt att vara experter även på det området.”.

Mathias Holmqvist

Affärsområdeschef

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.