PV Systems levererar automationslösningar som effektiviserar

PV Systems utvecklar och levererar specialanpassade automationslösningar till industrin. De är därför vana vid att ställas inför nya förutsättningar och krav, bedöma risker och finna unika tekniska lösningar.

Maria Mollstedt arbetar som kvalitetschef på PV Systems i Tidaholm. Hennes roll innefattar kvalitets- och miljöansvar men även projektledning och inte minst riskutredning och CE-märkning. PV Systems utvecklar och levererar specialanpassade automationslösningar till industrin. De är därför vana vid att ställas inför nya förutsättningar och krav, bedöma risker och finna unika tekniska lösningar.

Maria är inte ensam om att arbeta med maskinsäkerhetsfrågor, CE-märkning och dokumentation. På PV Systems är CE-märkning ett team work. Med stöd från CEDOC diskuterar de olika risker och frågeställningar som uppstår. Riskbedömning inleds redan under konstruktionsfasen av projektet och fortlöper sedan under hela projektets gång. Förutom att upprätta åtgärdsplaner för de risker som identifieras, använder de även kommentarskategorin i programmet till att beskriva de förebyggande åtgärder som vidtagits.

Med anledning av att varje automationslösning är unik arbetar de igenom alla punkter som listas i CEDOC vid varje tillfälle. Maria upplever att CEDOC ger ett bra stöd i arbetet med att skapa säkra utrustningar som uppfyller maskindirektivet.

Det är mycket att förhålla sig till i arbetet med maskinsäkerhet. En av de större utmaningarna ligger i att sy ihop kundens krav och förväntningar med maskindirektivet, men samtidigt är kunder idag väldigt måna om att få en både säker och användarvänlig produkt.

”CEDOC är ett erkänt program bland våra kunder. De känner en stor tillförsikt till att vi använder CEDOC.”

Maria Mollstedt

Kvalitetschef

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.