Sandvik Coromant – tillverkare av verktyg för skärande bearbetning

Sandvik Coromant arbetar löpande under året med grovriskanalyser och rullande skyddsronder för att minska riskerna i verksamheten. Dessutom genomförs en riskanalys innan en maskin ska startas upp.

Patrik Breding är ansvarig för avdelningen GUG som täcker maskin- och hjälpmedelsutveckling och tillverkning. I stort sett arbetar hela hans avdelning med maskinsäkerhetsfrågor. Deras största utmaning med maskinsäkerhetsarbetet enligt Patrik själv är de föränderliga lagarna och kraven. Ett tydligt exempel är maskinförordningen som träder i kraft 2027. Men inom Sandvik Coromant finns en Lokal Arbetsmiljökommitté (LAK) som varje kvartal går igenom allt som rör avdelningarna avseende lagar och krav tillsammans med representanter från EHS-gruppen som bevakar förändringarna.

Utöver grovriskanalyser, skyddsronder och riskanalyser förankras både säkerhetstänket och säkerhetsarbetet på Sandvik Coromant genom riskbedömningar och riskuppskattningar på maskiner i CEDOC.

"CEDOC är ett djupt program som täcker mina behov för att kunna signera Försäkran om överensstämmelsen."

Patrik Breding

Avdelningansvarig, AB Sandvik Coromant

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.