CEJN – Den ledande globala specialisten på snabbkopplingar

CEJN tillhandahåller snabbkopplingar till olika branscher, bland annat tillverkningsindustrier, järnväg och vindkraft. CEJNS snabbkopplingar bidrar till säkrare och effektivare arbete. Men hur arbetar CEJN själva med säkerheten? Det tar vi reda på!

CEJN genomför systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med riktade skyddsronder, har en skyddskommitté och utbildar ledare i arbetsmiljö i nära samverkan med skyddsombud för att säkerställa att arbetsplatsen är säker. Det är fler än så som är inblandade i maskinsäkerhetsfrågorna, till exempel produktionstekniker, gruppchef och produktionschef. Dessutom tar CEJN hjälp av JL Safety när detaljfrågor behöver bollas.  

CEJN inbjuder alltid till ett klimat där avvikelser ses som källa till förbättring. Hög kunskap och löpande utveckling prioriteras. Skyddsombud utbildas fortlöpande och involveras i ronder och projekt. Men trots experthjälp från JL Safety är CEJNs utmaning att vara uppdaterade kring förändringar i maskindirektivet och standarder. CEDOC skapar en trygghet på så vis att man vet att man får med allt tack vare frågeställningarna och en bra guidning i programmet.

“I vår projektmall är CEDOC inte en rekommendation - utan ett krav."

Johan Magnusson

Gruppchef Teknik Montering

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.