CEDOCs olika flikar

Guide

I den här artikeln får du möjligheten att kika närmare på CEDOCs olika flikar.

Generellt sett kan man säga att om maskinen som du ska riskbedöma tillverkades innan 1995 väljer du Användning av arbetsutrustning i CEDOC. Sedan kan du, beroende på vad riskbedömningen avser, välja mellan Befintlig utrustning eller Ombyggnad/Tillbyggnad. Är maskinen som du ska riskbedöma däremot tillverkad från 1995 väljer du istället Maskindirektivet i CEDOC. Sedan kan du, beroende på vad riskbedömningen avser, välja mellan II 1A – Ny maskin CE, II 1B – Delmaskin, Mindre ombyggnad eller Befintlig maskinBeroende på vilka alternativ du väljer får du upp olika flikar i CEDOC. Här tänkte vi visa dig två olika alternativ så att du kan se skillnaden.

 

Exempel 1 – befintlig maskin som är tillverkad innan 1995 som ska riskbedömas utifrån direktivet för användning av arbetsutrustning (Bilaga A – Tekniska krav).

 

När du gjort valet får du upp tre olika flikar. På den första fliken, teknisk dokumentation, fyller du i all grundläggande fakta om maskinen som du ska riskbedöma.

 

På flik två – Riskbedömning, besvarar du frågeställningarna som utgår från maskindirektivet. Du anger Riskkälla, Orsak och Skadehändelse för varje punkt. Utifrån detta gör du en uppskattning av risken. Sedan skriver du en kommentar eller ett åtgärdsförslag som kan bidra till att risken minskar. Därefter gör du ytterligare en riskuppskattning för att se om kommentaren eller åtgärden minskar risken.

 

På flik tre – Åtgärdsplan, beslutar du vilken åtgärd som ska gälla för varje risk. Genom att klicka på den grå pilen förs förslaget över och markeras som en beslutad åtgärd. Du kan även välja att skriva en annan åtgärd. Sedan fyller du i ansvarig, ett datum då åtgärden ska vara beslutad, ett datum då åtgärden ska kontrolleras och en signatur.

 

Exempel 2 – Ny maskin som är tillverkad efter 1995 och som ska riskbedömas utifrån maskindirektivet

 

r du gjort valet får du upp fem olika flikar. Du kan välja att lägga till kontrollrapporten. Den är inte obligatorisk. På den första fliken, Teknisk dokumentation, fyller du i all grundläggande fakta om maskinen som du ska riskbedöma.

 

På flik två – Riskbedömning, besvarar du frågeställningarna som utgår från maskindirektivet. Du anger Riskkälla, Orsak och Skadehändelse för varje punkt. Utifrån detta gör du en uppskattning av risken. Sedan skriver du en kommentar eller ett åtgärdsförslag som kan bidra till att risken minskar. Därefter gör du ytterligare en riskuppskattning för att se om kommentaren eller åtgärden minskar risken.

 

På flik tre – Åtgärdsplan, beslutar du vilken åtgärd som ska gälla för varje risk. Genom att klicka på den grå pilen förs förslaget över och markeras som Beslutad åtgärd. Du kan även välja att skriva en annan åtgärd. Sedan fyller du i ansvarig, ett datum då åtgärden ska vara beslutad, ett datum då åtgärden ska kontrolleras och en signatur. 

Informationen som syns på flik fyra – EG-försäkran om maskinens överensstämmelse förs över från första fliken. Det enda du behöver göra här är att signera, skriva ett namnförtydligande samt ange ort och datum. Kontrollrapporten som ligger under flik fem är inte obligatorisk att genomföra. Den fungerar som en extra checklista för att kontrollera att punkterna är godkända.

 

Den sista fliken, nummer sex, är ett förslag på utformning av en CE-skylt. Som du ser är den stora skillnaden att det krävs ett CE-märke och försäkran om du riskbedömer en nytillverkad maskin.

Pjuh! Det var en snabb genomgång av CEDOCs olika flikar. Om du vill lära dig mer tipsar vi gärna om våra videos som finns här.

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.