Maskinförordningen ersätter maskindirektivet

Nyhet

Den 22 maj 2023 tog EU-kommissionen ett beslut om att förverkliga maskinförordningen.

Likt maskindirektivet ställer maskinförordningen krav på tillverkare av maskiner att skapa säkra maskiner för slutanvändarna, exempelvis till dig som maskinoperatör.

Maskinförordningen börjar tillämpas vintern 2026-2027. För maskiner som släpps på marknaden eller tas i drift fram till dess går under maskindirektivet. Därefter slutar maskindirektivet att gälla.

Vad skiljer maskinförordningen åt?

Skillnaden på ett direktiv och en förordning är att förordningen är en bindande rättsakt i jämförelse med direktivet som kan liknas vid en målsättning. Och till skillnad från maskindirektivet tar maskinförordningen hänsyn till den digitala utvecklingen, såsom maskiner med visst eller helt eget agerande (AI). Ett krav som tillkommit är att väsentliga ändringar av maskiner omfattas av förordningen. Dessutom tillåts numer digitala bruksanvisningar som kan underlätta hanteringen kring maskinen.

Förordningens målgrupp är tillverkare, distributörer och importörer av maskiner inom EU.

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.