Det här är CEDOC

Guide

Vi är superglada över att du är intresserad av att förbättra din arbetsplats säkerhet. Med vår programvara för en maskinsäker arbetsplats förenklas ditt arbete kring riskbedömning, CE-märkning och dokumentation av maskiner.

Vi vet hur svårt det kan vara att ha koll på alla lagkrav och regler som gäller för maskinsäkerhet. Därför har vi gjort det enkelt för dig att göra rätt. Vi hoppas att du vill göra som 700 andra företag – använda CEDOC, uppfylla kraven, minimera riskerna och skapa en trygg arbetsplats. 

CEDOC är utvecklat av maskinsäkerhetsspecialister som gjort tusentals uppdrag i åtskilliga olika branscher. Likt många andra var CEDOC till en början ett Excelark. Men det föddes en idé om att göra det till en programvara när ett företag ville köpa Excelarket. Det fanns ett behov av en uppdaterad checklista utformad i frågeställningar så att företag kunde se till att de följde lagstiftningen som fanns. Och samma behov kvarstår idag.  

CEDOC finns till för dig som modifierar eller bygger om maskiner, kontrollerar dina maskiner, flyttar på dina maskiner, tillverkar nya maskiner och för dig som är konsult och hjälper dina kunder med deras riskbedömningar. Gemensamt för alla är att det finns lagkrav som ska efterlevas. Och med CEDOC kan du hitta ett smidigt arbetssätt, skapa rutiner för dina riskbedömningar och det blir enkelt att efterleva lagkraven.  

CEDOC bygger på de två gällande direktiven – användning av arbetsutrustning och maskindirektivet. Men vad är skillnaden på direktiven? Och när ska man använda vad? Vi tar det från början.  

Användning av arbetsutrustning utgår du ifrån om maskinen tillverkades innan 1995 och finns främst till för dig som modifierar, bygger om, kontrollerar eller flyttar på dina maskiner. 

Maskindirektivet utgår du ifrån om maskinen tillverkades från 1995 och finns främst till för dig som tillverkar nya maskiner.  

Som konsult stöter du troligen på båda.  

En stor skillnad på direktiven är att det i maskindirektivet är krav på att maskinen ska CE-märkas. Dessutom är kraven hårdare i maskindirektivet än vad de är i direktivet för användning av arbetsutrustning.  

Utöver direktiven finns AFS:ar (Arbetsmiljöverkets författningssamlingar), utdrag från de tre vanliga standarderna EN ISO 13857, EN ISO 13855 och EN ISO 13854 integrerat och riskuppskattningen utförs utifrån standarden för riskbedömningar (EN ISO 12100:2010) och det tekniska rådet ISO/TR 14121-2:2012. 

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.