Kinnarps AB – Tillverkare av inredningslösningar och möbler

På möbelföretaget Kinnarps är säkerheten en viktig del av verksamheten. Och med ett stort internt engagemang involveras många olika roller i maskinsäkerhetsfrågorna. Trots det ställs Kinnarps inför utmaningar.

På Kinnarps utbildas all personal som kan inverka på säkerheten för att säkerställa att arbetsplatsen är säker. Det är flera olika personer med varierande roller som involveras i maskinsäkerhetsfrågorna för att belysa problem från flera håll. Genom riskbedömningar och konsekvensbeskrivningar minskar Kinnarps riskerna i verksamheten.

Enligt Krister Johansson som arbetar som produktionstekniker på Kinnarps är deras största utmaning när det kommer till säkerhetsarbetet att implementera de ständigt föränderliga lagarna och förordningarna i verksamheten. Dessutom är det svårt att nå alla individer som det berör. Men, de har ett bra system för att hålla sig uppdaterade. Därtill finns ett stort engagemang inom Kinnarps.

Kinnarps har använt CEDOC i över tio års tid, sedan 2012. Krister Johansson säger att CEDOC vägleder genom maskindirektivets alla punkter på ett systematiskt och pedagogiskt sätt och att systemet ser till att de vid varje riskbedömning inte missar väsentliga punkter. Vidare säger han att användarstödet är ett smidigt verktyg som ger en snabb inblick i ofta återkommande frågor.

Genom årliga uppdateringar bibehålls skärpan i programvaran, säger Krister Johansson. Dessutom erbjuds utbildningar så att Kinnarps nya medarbetare får möjlighet till samma grundkunskaper som övriga.

"Genom årliga uppdateringar bibehålls skärpan i programvaran."

Krister Johansson

Produktionstekniker

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.